Lotta på jakt

B-prøver:

Tromsø, 010815

?

?

Klasse: BK
Dommer: Erling Skotner
Premie: 2
Søk: Vel anlagt søk, jobber i bredde og dybde men må ha en større forståelse for arbeidet.
Fart og utholdenhet: Ok
Nese: Nese bruks aktivt
Dirigerbarhet: Går til ønsket område
Markeringsevne: Gode oppfølginger på land og vann
Skuddreaksjon: Oppmerksom, noe lett
Almen oppførsel: Ok
Apporteringslyst: Spontan
Apportgrep: Gode grep og avleveringer
Svømmesett og arbeidsvilje i vann: Svømmer effektivt
Samarbeidsvilje: Ok – kan bedres
Sammenfattende kritikk: En hund med et godt potensiale. Dagens markarbeid er av høy klasse. Bedre jaktlig grunndressur og forståelse vil heve premiegrad.

Tromsø, 020815
Klasse: BK
Dommer: Erling Skotner
Premie: 3
Søk: Søker stort og bredt og er rimelig effektiv i sitt arbeide
Fart og utholdenhet: Ok
Nese: Brukes aktivt
Markeringsevne: Konsentrerte med gode oppfølgingen på land og vann
Skudd: Oppmerksom – urolig
Almen oppførsel: Generelt ok, men er for lett ved skuddløsning
Apporteringslyst: Spontan
Apportgrep: Gode grep og avleveringer
Svømmesett og arbeidsvilje i vann: Effektivt
Samarbeidsvilje: Ok – må bedres ved skuddløsning
Sammenfattende kritikk: En hund med stort viltfinnervilje som er rimelig effektiv i alt sitt arbeid. Lydighet og ro må bedres for at høyere premiering må oppnås.

Bodø, 0909201721458254_10155760153051383_806935417730544185_o
Klasse: BK
Dommer: Hans Petter Grongstad
Premie: 3
Søk: Utmerket. Dekker området og er meget effektiv
Fart og utholdenhet: Bra
Nese: U.A
Dirigerbarhet: Tilstrekkelig
Markeringsevne: Sikker
Skuddreaksjon: U.A
Almen oppførsel: Må forbedres, både ved fot, på post og ved forflyttning. Piper litt ved vann.
Apporteringslyst: Meget god
Apportgrep: Myke grep
Svømmesett og arbeidsvilje i vann: Meget bra
Samarbeidsvilje: Kan bli bedre
Sammenfattende kritikk: Lotta viser et utmerket søksarbeide og fine markeringer. Når hun lærer seg ro på post og fri ved fot blir resultatet bedre enn dagens premie.

Bodø, 10092017
Klasse: BK
Dommer: Hans Petter Grongstad
Premie: 0
Søk: Ivrig og går stort men er ikke tilstrekkelig konsentrert og effektiv
Fart og utholdenhet: Bra fart
Nese: U.A
Dirigerbarhet: Tilstrekkelig men kan bedres
Markeringsevne: Varierende, mister enn på land
Skuddreaksjon: For ivrig og må kontrolleres
Almen oppførsel: Kan og bør forbedres
Apporteringslyst: Meget god
Apportgrep: Myke grep og leverer i hånd
Svømmesett og arbeidsvilje i vann: Utmerket
Samarbeidsvilje: Tilstrekkelig men trenger utvikling
Sammenfattende kritikk: Hunden viser idag noen fine markeringer men den samlende effektiviteten sammen med noe bristende skuddfasthet gjør at hunden ikke kan premieres.