Klara på jakt

B-prøver:

Bodø, 09092017
Klasse: BK
Dommer: Hans Petter Grognstad
Premie: 3
Søk: Målrettet, intensivt og rimeilg effektivt
Fart og utholdenhet: Tilstrekkelig21458254_10155760153051383_806935417730544185_o
Nese: U.A
Dirigerbarhet: OK
Markeringsevne: Løser sine oppgaver selvstendig men viser litt usikkerhet på land
Skuddreaksjon: U.A
Almen oppførsel: Tilstrekkelig, men ønsker mer natulig og befestet oppførsel ved fot og på post.
Apporteringslyst: Bra
Apportgrep: Fine grep men bør forbedre sine avleveringer
Svømmesett og arbeidsvilje i vann: Meget god
Samarbeidsvilje: Tilstrekkelig
Sammenfattende kritikk: Viser gjennom dagens prøve egenskaper av de kvalitet hvor hundens styrker overskygger hundens svakheter.

Bodø, 10092017
Klasse: BK
Dommer: Hans Petter Grongstad
Premie: 0
Søk: Tidsvis målrettet og effektivt og tidvis ukonsentrert og inneffektiv
Fart og utholdenhet: Bra
Nese: U.A
Dirigerbarhet: Tilstrekkelig
Markeringsevne: Utilstrekkelig for dagen på land men løser sin oppgave
Skuddreaksjon: U.A
Almen oppførsel: Varierende, men er i perioder ukonsentrert og ikke på jobb
Apporteringslyst: God
Apportgrep: Myke grep men skal levere alle i hånd
Svømmesett og arbeidsvilje i vann: Bra
Samarbeidsvilje: Bra, men kan forbedres
Sammenfattende kritikk: Utfører endel arbeide men brister idag for mye i markeringsarbeidet og konsentrasjon ved innleveringer. Kan derfor ikke premieres.

Narvik, 1008201967946292_10157575359376383_7503945265028530176_n
Klasse: BK
Dommer: Torunn Sørbye
Premie: 3
Søk: Dekker området godt i høyt tempo. Mer effektiv etterhvert og da brukes nesen godt
Fart og utholdenhet: Stor fart, holder godt.
Nese: Brukes godt når hun får roet seg litt
Dirigerbarhet: IP
Markeringsevne: Må bedres. Blir svært omstendig både på vann og på land
Skuddreaksjon: Stødig, konsentert
Almen oppførsel: Ivrig, stor apporteringsglede
Apporteringslyst: God
Apportgrep: Gode grep og avleveringer fra land. Begge på vann legges
Svømmesett og arbeidsvilje i vann: Går villig i vann, svømmer godt
Samarbeidsvilje: Ikke helt innkallingslydig i arbeidssituasjon ellers god
Sammenfattende kritikk: Glad og samarbeidsvillig hund som jobber i høyt tempo. Dagens brister i markeringsarbeid og to nedlegg bestemmer premiegraden. Positivt helhetsintrykk. Rolig ført

Narvik, 11082019
Klasse: BK
Dommer: Anders (Gustavsson?)
Premie: 3
Søk: Jobber på men blir litt tomspring og derfor blir søket litt inneffektivt. Mister motivasjonen.
Fart og utholdenhet: Medium
Nese: Kunne brukt den bedre
Dirigerbarhet: IP
Markeringsevne: Gode markeringer på land og vann
Skuddreaksjon: Oppmerksom
Almen oppførsel: God
Apporteringslyst: Bra opptak, avleverer i hånd
Apportgrep: Mykt og godt, avleverer i hånd
Svømmesett og arbeidsvilje i vann: Svømnmer godt, jobber bra i vann
Samarbeidsvilje: Samarbeider
Sammenfattende kritikk: Hunden gjør idag et godt markarbeide. Brister noe i sitt søksarbeid og blir ikke nok effektiv.

 

Working test:

Narvik, 11082018
Klasse: BK
Dommer: Asbjørn Kristiansen
Premie: ikke bestått
Plassering: 6 av 10
Post 1: 17 poeng
Post 2: 17 poeng
Post 3: 19 poeng
Post 4: 14 poeng
Post 5: 0 poeng
Total poengsum: 67 poeng

Narvik, 12082018
Klasse: BK
Dommer: Asbjørn Kristiansen
Premie: ikke bestått
Plassering: 8 av 9
Post 1: 0 poeng
Post 2: 16 poeng
Post 3: 20 poeng
Post 4: 15 poeng
Post 5: 20 poeng
Total poengsum: 71 poeng